Nevrologistipendet 2011

Charalampos Tzoulis mottok Forsbergs og Aulies legat, stipendet i nevrologi, 22. november 2011. Hovedbegrunnelsen for tildelingen var hans fremragende forskning knyttet til genetiske mitokondriesykdommer som rammer hjernen.

Charalampos Tzoulis er født i Hellas i 1979. I 2003 ble han uteksaminert som cand.med. i Szeged, Ungarn. Han lærte deretter norsk og søkte seg til Bergen for nevrologisk forskning og klinisk spesialisering i nevrologi. Fra 2004 har han dels vært forsker og dels vært i nevrologisk spesialistutdanning ved Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus. Tzoulis fullførte sin medisinske PhD-grad i 2010, med tittel ” Clinical and molecular studies of disease caused by mutations of the mitochondrial DNA-polymerase gamma”.

Charalampos Tzoulis har fra 2006 publisert 13 vitenskaplige artikler, hvorav 9 som førsteforfatter. Tre av artiklene er trykket i Brain, én i Neurology, én i Stroke. Han har mottatt flere priser for fremragende forskning. Forskningsgruppen og instituttet der Tzoulis er et sentralt medlem, ble nylig evaluert som ”excellent” av Norges Forskningsråd.

Charalampos Tzoulis’ forskningsfelt består i genetisk bestemte mitokondriesykdommer som rammer hjernen. Ved å studere vev fra pasienter med sykdom har han påvist genforandringene som forklarer det alvorlige sykdomsforløpet. Mitokondriene er cellenes kraftverk, og sykdommene skyldes dermed en intracellulær energisvikt i hjernen. For å utforske mulig behandling er Tzoulis i ferd med å etablere en eksperimentell sykdomsmodell i mus. Forskningen utført av Tzoulis og medarbeidere i forskningsgruppen ledet av professor Laurence Bindoff vurderes av styret i Forsbergs og Aulies legat til å være av internasjonalt ledende kvalitet. Tzoulis vil benytte prisbeløpet til videre studier ved University of Newcastle, England.

Charalampos Tzoulis er utvilsomt en fremragende vinner av Forsbergs og Aulies legat (nevrologistipendet) for 2011.