Stipendmottagere

Legatets formålsparagraf sier følgende:

“§ 2; Legatet skal utdele stipender til begavede, yngre nevrologer og kunstnere, vekselvis til en nevrolog, en maler eller en tegner og en musiker, og fortrinnsvis til søkere under 40 år. Ved hver utdeling skal det utdeles ett stipend. Stipendsummen skal være gjenstand for regulering under hensyntagen til legatets avkastning og kroners verdi. Bestemmelsene herom treffes av legatets styre. Stipendet skal fortrinnsvis utdeles som reisestipend og stipendiaten er forpliktet til å inngi rapport om hvorledes stipendet er anvendt.”

I tråd med dette har en lang rekke kunstnere og nevrologer blitt tildelt stipend.

I 2022 ble stipendet tildelt følgende:

Musikerstipend: Anna Berg
Malerstipend: Calle Segelberg
Nevrologistipend: Maren Ranhoff Hov

Klikk på lenkene nedenfor for å se de komplette listene over tidligere stipendmottagere.

Malerstipend

Musikkstipend