Legatets styre

Styret i Forsberg og Aulies legat består pr. desember 2022 av:

Torleif Dahl, styrets leder
Torleif Dahl (født 1959) ble valgt som styreleder i Forsbergs og Aulies legat i mars 2011. Torleif har vært partner i advokatfirmaet Wikborg Rein fra 1993 til 2017 og er fra 2018 partner i Rime Advokatfirma. I tillegg til juridisk utdannelse fra Universitetet i Oslo har han en Master of Laws fra Columbia University, New York. Han har i en årrekke bistått internasjonale, nordiske og norske TMT-bedrifter med oppkjøp, fusjoner, salg og restruktureringer samtidig som han har bistått en rekke virksomheter i oppstartfasen. Videre har han ledet og forestått kontraktsforhandlinger innenfor IKT-sektoren og bistått i spørsmål knyttet til mobiltelefoni lisenser. Torleif har sittet i styret for Stiftelsen Barratt-Due Musikkinstitutt. Han sitter dessuten i en rekke styrer i virksomheter innenfor TMT-sektorene.

Nils Erik Gilhus, styremedlem
Nils Erik Gilhus (født 1950) har vært styremedlem i Forsbergs og Aulies legat siden 2007. Han er professor i nevrologi ved Universitetet i Bergen fra 1987 og overlege ved Haukeland universitetssykehus fra 1986. Gilhus er leder av Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Bergen, og han har tidligere vært dekanus ved Det medisinske fakultet. Nils Erik Gilhus er leder for satsingen NevroNor i Norges Forskningsråd, er nestleder i Hjernerådet, og han leder det nasjonale publiseringsutvalget i medisin. Gilhus er medlem av Legeforeningens spesialitetsråd, ledet tidligere forskningsutvalget, og han har vært leder for Norsk nevrologisk forening. Han er styremedlem i den europeiske nevrologiforeningen (EFNS), leder kongresskomitéen og ledet tidligere forskningskomitéen, og han er styremedlem i den europeiske nevroimmunologiforeningen (ESNI). Gilhus har publisert omkring 350 vitenskapelige arbeider innen nevrologi. Han mottok Dr. Ragnar Forsbergs nevrologistipend i 1981.

Ingri Haraldsen, styremedlem
Ingri Haraldsen (født 1984 i Sandnessjøen, Nordland) ble valgt inn i legatets styre i november 2019. Ingri har en bachelorgrad i kunst og design fra Høgskolen i Oslo og Det Baskiske Universitet, Bilbao. Haraldsen har hatt separat- duo- og gruppeutstillinger både i Norge og utlandet. Verkene hennes har blant annet blitt vist ved Kunstnerforbundet, Oppland kunstsenter, Blokk, Tegnerforbundet, Kunstnernes Hus, og Trøndelag senter for samtidskunst. Hun har også deltatt en rekke ganger på Høstutstillingen, Trøndelagsutstillingen og Den Nordnorske Kunstutstilling. Haraldsens arbeider er innkjøpt av Oslo Kommune, Statoil, Trondheim kommune og Nordland fylkeskommune.

Hanne-C. Flinstad Harbo, styremedlem
Hanne Flinstad Harbo (født 1963) er styremedlem Forsberg og Aulies legat fra 2014. Hun er professor i nevrologi ved Universitet i Oslo (UiO) fra 2010 og overlege ved Nevrologisk avdeling Oslo universitetssykehus (OUS) fra 2003. Hun er fra 2014 leder av Hjernerådet og fra 2015 nestleder ved Institutt for klinisk medisin, Universitet i Oslo. Hanne Flinstad Harbo arbeider også som klinisk nevrolog med multippel sklerose (MS) som spesialfelt, og har siden 2003 ledet MS forskningsgruppen ved OUS/UiO. Hun har siden 2003 vært med i ledergruppen av Nordic MS Genetics Network og fra 2013 i International MS Genetics Consortium. Hun har også hatt verv som koordinator for spesialistkurs i nevrologi i Norge, konsulent for Folkehelseinstituttet ved oppbygging av MS biobank, leder av European Neurological Societies spesialist-panel for nevrogenetikk, og hun er medlem av rådet for European Congress for Treatment and Reserach in MS (ECTRIMS). Hun har ledet styringsgruppen for Forskningsenhet for nevrofag ved OUS de siste årene og etableringen der av Nevrogenetisk Laboratorium. Hun leder og deltar i mange norske og internasjonale forskningsprosjekter ved MS, som benytter ulike metoder (genetiske og molekylære studier, MR og kliniske studier), og deltar også i arbeider vedrørende myasthenia gravis og nevrogenetikk.

Alexander Taylor, styremedlem
Alexander Taylor (født 1972) ble valgt inn i legatet styre i mai 2016. Alexander er siden 2014 kunstnerisk plansjef i Oslo-Filharmonien, med det helhetlige ansvaret for orkesterets kunstneriske program. Han har utdanning som musikkviter fra University of Edinburgh og som utøvende pianist fra Royal College of Music i London. Alexander har virket i mange år som utøvende solist og kammermusiker, med konserter i Storbritannia, store deler av Europa og Asia, og som solist med bl.a. BBC-orkestrene. I 2001 ble han ansatt i produksjonsavdelingen i BBC Radio 3, med ansvar for en rekke musikkprogram, som New Generation Artists og Wigmore Hall Lunchtime Concerts. I 2007 flyttet han til Norge for å tiltre stillingen som programsjef i Kristiansand Symfoniorkester. Her jobbet han med utvikling av sørlandsorkesteret fram mot innflytting i Kilden Teater- og Konserthus. I tillegg til det internasjonale nettverket som følger med stillingen i Oslo-Filharmonien, har han sterke interesser i musikkutdanningsmiljøet i Norge, i rådgivende roller eller som akkompagnatør ved en rekke musikkinstitusjoner, bl.a. Norges Musikkhøgskole, Barratt Due Musikkinstitutt, Operahøgskolen i Oslo, Det Norske Solistkor, Voksenåsen Sommerakademi og talentprogrammet Crescendo.

Wenche Volle, styremedlem
Wenche Volle, styremedlem, valgt inn i legatets styre i 2019. Wenche Volle (f. 1966) er seniorkurator ved Nasjonalmuseet. Hun arbeider med samtidskunst og eldre kunst. Hun er utdannet kunsthistoriker ved Universitet i Oslo. Hennes hovedfagsoppgaven omhandler kunstneren Leonard Rickhard (f. 1945) med tittelen «Melankoli og modell». I 2012 disputerte hun ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo med doktorgradsavhandlingen «Munchs rom», om Edvard Munchs friser sett i lys av moderne romteorier.»

Hans Ole Rian, styremedlem
Hans Ole Rian er forbundsleder i Musikernes fellesorganisasjon. Hans Ole kom inn i legatets styre i 2013. Hans Ole overtok vervet som forbundsleder 14. mai 2013. Hans Ole ble valgt som nestleder på landsmøtet 2006. Han har bakgrunn som kulturskolelærer i Leksvik, og som leder for MFO Trøndelag. Hans Ole har hovedfag i musikk fra Universitetet i Trondheim samt kulturadministrasjon fra Høgskolen i Telemark. Hans Ole er styrerepresentant i LO kommune. Han er også styreleder i Norsk Musikkpedagogisk Union, styremedlem i Nordisk Union for Musikkutdannede og Norsk representant for ISME (International Society for Music Education). Han var leder for Kulturskoleutvalget, som leverte sin rapport i september 2010. Hans Ole er også nestleder i styret i Musikk-Kultur AS.