Nevrologistipendet 2023

Kaja Nordengen er mottaker av Forsbergs og Aulies legat for yngre nevrolog for året 2023. Nordengen vil benytte legatmidlene til forskningsopphold ved Amsterdam University Medical Centers, Nederland.

Det innkom i år i alt fem søknader om Forsbergs og Aulies legat for yngre nevrolog. Alle søkerne var svært godt vitenskapelig kvalifiserte, og de søkte om midler til godt planlagte opphold ved ledende internasjonale forskningsinstitusjoner. 

Kaja Nordengen er 36 år gammel. Hun ble cand. med. ved Universitetet i Oslo i 2013 og ph.d. samme sted i 2014. Hun kombinerer nevrovitenskapelig forskningsarbeid ved Universitetet i Oslo med arbeid som lege ved nevrologisk avdeling og spesialistutdanning i nevrologi. Nordengen har utgitt tre bestselgende populærvitenskapelige bøker om hjernen, inkludert «Hjernen er stjernen».

Nordengens forskning er konsentrert om undersøkelser av hjernen med svært avanserte teknikker. Hun har sett på markører som er viktige både for normal funksjon og for sykdom, blant annet genuttrykk, signalsubstanser og byggestener i hjerneceller. Markørene kan ha sentral betydning for Parkinsons sykdom og Alzheimers sykdom. Nordengen har publisert 19 vitenskapelige artikler. Hun er i ferd med å etablerer sin egen forskningsgruppe, og hun veileder for tiden 4 ph.d.-kandidater. Kaja Nordengen kombinerer ledende hjerneforskning og arbeid som nevrolog i utdanningsstilling på en særdeles imponerende måte. Det planlagte forskningsoppholdet i Nederland vil utvilsomt fremme hennes egen forskning på både kort og lengre sikt, og det vil fremme norsk nevrologisk og nevrovitenskapelig forskning i sin alminnelighet.