Musikkstipendier

1969   Brynjar Hoff, obo – ved utdelingen 29 år

1971   Erik Niord-Larsen, obo – 28 år

1972   Aage Kvalbein, cello – 25 år

1973   Terje Tønnesen, fiolin – 18 år

1975   Jørn Halbakken, fiolin – 19 år

1976   Ragnhild Gjerde, horn – 23 år

1978   Ragn Wenk Wolf, fiolin – 18 år

1979   Wolfgang Plagge, klavér – 18 år

1981   Lars Anders Tomter, bratsj – 21 år

1982   Anne Britt Sævig, cello – 28 år

1983   Truls Otterbech Mørck, cello – 21 år

1984   Lars-Erik ter Jung, fiolin – 27 år

1985   Hans Petter Bonden, klarinett – 25 år

1986   Ole Edward Antonsen, trompet – 24 år

1987   Kari Manum, bratsj – 21 år

1988   Bjørg Værnes, cello – 19 år

1989   Atle Sponberg, fiolin – 25 år

1990   Håvard Gimse, klavér – 24 år

1992   Katrine Buvarp, fiolin – 22 år

1995   Tor Johan Bøen, fiolin – 24 år

1997   Peter Herresthal, fiolin  – 27 år

1999   Sveinung Bjelland, klaver

2000   Andreas Torday Gulden, cello – 17 år

2005   Ingrid Røynesdal, klaver

2006   Anna Margrethe Nilsen, fiolin

2007   Sindre Sætre, klassisk slagverk

2011   Elisabeth Dingstad, fiolin – 27 år

2012   Guro Kleven Hagen, fiolin

2013   Vilde Frang

2014   Sigurd Hole

2015   Eldbjørg Hemsing (f. 1990)

2016   Andreas Ulvo (f. 1983)

2017   Thormod Rønning Kvam (f. 1991)

2018   Sandra Lied Haga

2019   Erlend Apneseth

2020   Amalie Stalheim

2021   Bente Illevold

2022   Anna Berg

2023   Sigurd Greve