Musikerstipendet 2021

Forsbergs og Aulies stipend for musikk 2021 går til eufoniumist Bente Illevold.

Illevold fikk sitt internasjonale gjennombrudd i 2017, da hun deltok på IWBC (International Women`s Brass Conference) i New Jersey. Etter dette er hun blitt en etterspurt solist, lærer og dommer. Hun har også holdt en rekke solorecitals over hele verden.

Bente skal bruke stipendet til å spille inn plate med musikken Stig Nordhagen har skrevet for eufonium. Stig Nordhagen er en av landets fremste og mest produktive komponister, og han har skrevet fire store verk for eufonium – hvorav et er tilegnet og bestilt av Illevold. Albumet vil spilles inn sammen med pianist Bernhard Greter og på plateselskapet AT-recordings. Innspillingen vil foregå våren 2023 i utvalgte kirker i Osloområdet. Planlagt utgivelse er høst 2023. Konkret vil et stipend gå med til å dekke utgiftene og honorarer til øvings- og innspillingsperioden, samt ferdigstilling av albumet.

Bente ser det også som en viktig oppgave å styrke eufoniumets posisjon som et relevant solo- og kammermusikkinstrument i Norge. Dette må gjøres gjennom produksjoner med høy kunstnerisk kvalitet og i samarbeid med landets fremste fagfolk på sitt felt – komponister i formatet Nordhagen tilhører.

Jeg vil ganske enkelt spille eufonium slik ingen har spilt eufonium før, og vise dette til verden gjennom en ny plate med norsk musikk for instrumentet!