Malerstipendet 2021

Forsberg og Aulies legat 2021 går til den eminente tegneren Hanne Grieg Hermansen. Gjennom en tiårs periode har hun markert seg med tegninger som viser til både høy teknisk ferdighet og et rikt idetilfang. Hanne Grieg Hermansen gjør blyanttegningen til et felt for undersøkelser av medier, teknologi, psykologi, kunsthistorie og hverdagserfaringer. Å etterligne øyet og kameraet som henholdsvis synsapparat og synsteknologi er en drivkraft i Hermansens tegneprosjekt. Lys er et stikkord i hennes kunst, og med blyant tegner hun lys – lyset fra solen, lysstreif i skogen eller lyset sett gjennom en vindusflate. Hanne Grieg Hermansen får prisen for sin standhaftige tegneproduksjon, men også for sine roller som redaktør, kurator, bidrag til kunst i offentlige rom og nyetableringen av Oslo Samiske Skole.