Musikerstipendet 2020

Forsberg og Aulies stipend for musikk 2020 går til cellist Amalie Stalheim.

Etter at hun vant den store svenske klassiske musikkonkurransen «Solistpriset» i 2018, har Amalie gjort en imponerende start på en internasjonal karriere. Hun har de siste årene vært engasjert som solist med samtlige svenske orkestre og flere orkestre og ensembler i Skandinavia og Europa. I denne sammenhengen er hun særlig opptatt av å være ambassadør for ny, norsk musikk.

Amalie skal bruke stipendet i forbindelse med forberedelses- og innstuderingsprosessen knyttet til plateinnspillinger av cellokonserter av bl.a. norske Lasse Thoresen, Knut Vaage og Therese Ulvo.

Innstuderingsprosessen jeg gjør av solokonserter, fra både standardlitteraturen og de nye verkene, er svært krevende og lang. I verkene har jeg som solist den ledende rollen både teknisk og musikalsk. Verkene varer i 30-45 minutter, og innstuderingstiden jeg setter av varer i flere måneder for hvert verk. I dette forløpet har jeg 4-6 møter med komponisten, der materialet utvikles og justeres. Vi samarbeider om å teste ut og utvikle musikalske og tekniske elementer i konserten. I siste fase før en konsertfremførelse, kobles dirigenten inn i arbeidsmøtene. Det betyr reiser for å møtes og intens jobbing over flere dager. Jeg søker stipendmidler til å finansiere de kommende, krevende utviklings- og arbeidsprosessene. Et stipend fra Forsbergs og Aulies legat vil være av stor betydning for min videre utvikling som ung solist og kammermusiker og løfte meg på veien mot større internasjonale oppgaver.