Malerstipendet 2020

Malerstipendet fra Forsbergs og Aulies legat 2020 går til kunstneren Regine Stensæth Josefsen (f. 1988).

I sin kunstpraksis forener hun maleri og performance, en kombinasjon hun ønsker å utdype videre. Av serien malerier og dokumentasjon av performance fornemmer vi en uredd, leken, uhøytidelig og energifull kunstner. Maleriene er basert på fotografier kunstneren har samlet der hun ser etter «en keitethet eller utilsiktet detalj». Med blikk for det tilfeldige, uhell og kroppsspråk sier dette billeduniverset noe humoristisk og forsonende om å være menneske.

Josefsen har en plan for å styrke det performative ved maleriet og skape bevegelige maleriinstallasjoner. Dette er en kunstner vi ikke kjente til fra før, men som overrasket oss og som vi gjerne vil støtte i en viktig formativ fase.