Malerstipendet 2018

Årets vinner av stipend til malere er Hilde Frantzen som er 36 år. Hilde Frantzen er master fra Kunsthøgskolen i Bergen (2008-2010). Siste separatutstilling, «Terrenget der landet ligger», holdt hun i høst i Galleri Soft, Oslo. De siste årene har hun vært på flere feltstudier i den norske fjellheimen, på Svalbard og i Lofoten. I Ny-Ålesund levde hun på sivilisasjonens ytterkant med en rekke forskere fra hele verden og lot seg inspirere av deres redskaper og metoder. Frantzen undersøker landskap, is og snø fra et kunstnerisk perspektiv. I det siste prosjektet malte hun rutenett på tekstil som hun tok med ut i naturen. Hver eneste sten, sprekk og bevegelse i terrenget gir preg til rutenettet når hun beveger seg rundt med dette i naturen.

Det geometriske mønsteret står i sterk kontrast til naturens former, og det kan oppleves som om en virtuell verden har trengt seg på naturen.

Resultatet av disse landskapsmålingene omgjør hun til tekstile relieffer og tegninger. Arbeidene framstår som malerier aktivert av naturen, hvor det uhåndgripelige flate maleriet har blitt virkelig og tatt fysisk form.

Hun ønsker å fremkalle en fysisk følelse hos publikum, og kommenterer sitt arbeid blant annet på følgende måte: I dagligtalen bruker vi ofte naturen for å orientere oss og å ha noe fysisk å måle oss mot, for eksempel; lett som en fjær, tung som en stein, høy som et fjell osv. Jeg synes det er interessant å studere dette nærmere i denne tiden hvor megabyte og gigabyte er de mest brukte målenhetene. Personlig synes jeg det er utfordrende å forholde meg til fysikken. Hvor mye veier en megabyte? Hvor tynn er en tiff-fil?