Musikerstipendet 2017

Årets stipendmottaker er Thormod Rønning Kvam (f. 1991).

Thormod Rønning Kvam er en ung pianist på høyt internasjonalt nivå, som imponerer med sitt store engasjement som musiker og menneske.

I tillegg til å være aktiv som solist og kammermusiker, er han pådriver for en rekke initiativer og begivenheter for å bringe klassisk musikk til et yngre og større publikum – som bl.a. administrerende leder og pianist i Edvard Munch Ensemble, tidligere leder for RisørUNG (Risør Kammermusikkfest sin ungdomssatsning) og kunstnerisk leder for Fagerborgfestspillene. Rønning Kvam er fra 2017 med på Talent Norges nye talentutviklingsprogram ArtEx.

Stipendet fra Forsberg og Aulies legat skal brukes til å støtte solistdiplomutdanning ved Royal Academy of Music i London.