Malerstipendet 2017

Hans Christian Borchgrevink Hansen, født 1985, i Kongsvinger. Han har BA fra kunstakademiet i Oslo og MA fra Bergen. Borchgrevink Hansen jobber i flere medium -maleri, tegning, animasjon og bøker.

Han sonderer nærmiljøet og finner det oversette, det som er igjen. Som han selv sier: «Jeg ønsker ikke å forme det jeg finner etter forutbestemte ideer, men i den grad det er mulig la meg lede av de iboende egenskapene i materialet. » Borchgrevink Hansen kunstverk gir oss muligheten til å finne på nytt og se likheter og ulikheter, undre over fakta og fiksjon fordi hans verk ofte består av et flere gjenkjennelige elementer som er samlet på ny.»