Nevrologistipendet 2016

Det innkom i alt syv søknader til Forsberg og Aulies legat foryngre nevrolog for året 2016. Forutsetninger for tildeling er klinisk virksomhet innen nevrologi, ung alder, og pågående vitenskapelig aktivitet av høy kvalitet og intensitet. Publikasjoner i internasjonale tidsskrift brukes som mål på oppnådde vitenskapelige resultater.  Det er en forutsetning med tydelig beskrivelse av et prosjekt med opphold ved en ledende utenlandsk vitenskapelig institusjon.

Marte-Helene Bjørk ble på grunnlag av kriteriene valgt som mottaker av Forsberg og Aurlies legat for yngre nevrolog for året 2016.

Marte-Helene Bjørk er 35 år gammel, er utdannet lege ved NTNU i 2007 og  har PhD i nevrovitenskap fra NTNU i 2011. Hun har fra 2010 arbeidet som lege i spesialisering i nevrologi ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus og innehar fra 2012 en 50% postdoc stilling ved Universitet i Bergen. Hun fokuserer nå sin forskning mot mor-barn problemstillinger ved Bergen Epilepsy Resarch Group. Hun er medforfatter på 25 publiserte artikler, flere i svært gode tidsskifter, hvorav hun er førsteforfatter på 11 og siste forfatter på 3 artikler. Hun oppgir å være hovedveileder for tre PhD kandidater som er under utdanning.

Hun søker Forsberg og Aulies legat for å gjennomføre et 6 måneders forskningsopphold ved Karolinska Institutet (KI)/sjukhuset i Stockholm, der målsettingen er å etablere et nordisk epidemiologisk prosjekt som søker å identfisere behandlingsstrategier som i minst mulig grad skader fosteret under graviditet hos kvinner som må bruke epilepsi-medisin.  Hun vedlegger invitasjons/anbefalings-brev fra Professor Tomson, professor i nevrologi og epidemilogi ved Department of Clnical Neuroscience ved KI, Stockholm. Studen skal gjennomføres ved hjelp av ulike typer medisinske registre i Norge, Sverige og Danmark.

Marte-Helen Bjørk fremstår som den beste søkeren i 2016 utfra kriteriene for tildeling av Forsberg og Aulies legat. Hun er allerede i gang med en selvstendig forsker-karriere, og det aktuelle forsknings-oppholdet vil styrke hennes videre karriere-utvikling.  Prosjektet antas å kunne lede frem til viktige nye resultater, og utvidet samarbeid både i Norge og i Norden på det aktuelle temaet.