Malerstipendet 2015

Ingri Haraldsen, født 1984 i Sandnessjøen, bosatt i Oslo. Utdannet ved Universidad del Pais Vasco i Bilbao og ved Kunst og design på Høgskolen i Oslo.

I Haraldsens arbeider møter vi former som vi kjenner igjen, men samtidig ikke helt kan sette ord på. Hun forvandler kullets dybde til nesten fotorealistiske øyeblikk, et paradoks for kullets svarte utgangspunkt. Der det fotografiske lever og faller på lysets kvaliteter, løfter Haraldsen med sitt håndverk, kunsten hennes opp i lysets dimensjon.

Verkene får i denne overgangen et malerisk uttrykk, spesielt i verket Sediment 2015 og Remember you are powder 2014. Hun skriver selv: «Arbeidene utfordrer fotografiets logikk og dermed også vår egen, siden fotografi ofte gir seg ut for å være autentisk, imens tegningen er frigitt denne forestillingen og fremstår ofte mer poetisk enn prosaisk»

I store og små formater presenterer Haraldsen mikroskopiske utsnitt av natur og/eller kropp. Linjer flettes sammen, lagene vises i et svart, grått, hvitt univers. Hva som stammer fra hva kan ikke forstås. men kan oppleves, i den opplevelsen ligger kunsten.