Nevrologistipendet 2013

Det innkom seks søknader/forslag om Forsbergs og Aulies legat for yngre nevrolog for året 2013.  Flere av søkerne fylte alle kriterier og var meget godt kvalifisert til å motta legatet.  I vurderingen av søknadene har vi i komitéen benyttet de samme omforente og til dels vedtektsfestede kriterier som tidligere: Det er en forutsetning med vesentlig klinisk virksomhet innen faget nevrologi.  Det er en forutsetning med ung alder.  Det er en forutsetning med pågående vitenskapelig aktivitet av høy kvalitet og med bra intensitet.  Publikasjoner i internasjonale tidsskrift er et viktig mål på oppnådde vitenskapelige resultater.  Det er likeledes en viktig forutsetning med et tydelig prosjekt der opphold ved utenlandsk vitenskapelig institusjon som del av et vitenskapelig samarbeid er nødvendig.

Bendik S. Winsvold ble på grunnlag av disse kriteriene valgt ut som mottaker av Forsbergs og Aulies legat for yngre nevrolog for året 2013.

Bendik Winsvold er 35 år gammel.  Han fullførte profesjonsstudiet som lege i 2006 og ble autorisert som lege i 2008.  Han har senere kombinert spesialistutdanning i nevrologi med forskning som doktorgradsstipendiat.  I 2011-2012 hadde han forskningsopphold i Cambridge, England.

Bendik S. Winsvold har produsert 8 vitenskapelige publikasjoner i internasjonale tidsskrift.  For 3 av disse er han førsteforfatter.  Tre av publikasjonene har en særdeles lang forfatterliste fordi dette er internasjonale samarbeidsprosjekter der en rekke forskningsgrupper hver for seg har levert pasientdata.  To av disse publikasjonene er tatt inn i tidsskriftet Nature Genetics.  Winsvold er for den ene delt førsteforfatter.

Bendik S. Winsvolds forskningsprosjekt dreier seg om å undersøke genetiske varianter knyttet til migrene.  Han ønsker særlig å vurdere genetisk forbindelse til kardiovaskulær sykdom.  For disse migrene-genetiske undersøkelsene benytter han avansert metodologi, som stadig er i utvikling.  Det dreier seg om helgenom-undersøkelse av materiale fra enkeltpasienter.  Ved siden av krevende teknologi er det nødvendig med utstrakt internasjonalt samarbeid og organisering.  Årsaken er at det trengs data fra svært mange pasienter for å påvise gener som påvirker risikoen for migrene og undertyper av migrene.  Nyere undersøkelser har inkludert over 20.000 pasienter med migrene og omkring 100.000 kontrollpersoner.  For dette kreves internasjonalt samarbeid, organisatoriske evner, økonomisk slagkraft og inngående metodologisk kunnskap.  Winsvold har vist at han behersker feltet og potensielt kan ta på seg en lederrolle.

Bendik S. Winsvold har vist en særlig styrke med hensyn til internasjonalt samarbeid.  Han har allerede hatt langvarige forskningsopphold i utlandet.  Dette er noe av bakgrunnen for den gjennomslagskraften forskningen hans har hatt.  I den aktuelle søknaden fremviser han en tydelig plan for ytterligere internasjonalt samarbeid med langvarig forskningsopphold ved Harvard Medical School og Massachusetts General Hospital i Boston, USA.  Han har vedlagt en entusiastisk invitasjon til samarbeid fra det ledende internasjonale miljøet i Boston.  Det anses utvilsomt at et slikt opphold i Boston for Winsvold ytterligere vil fremme internasjonal forskning generelt og norsk nevrologisk forskning spesielt.

Bendik S. Winsvold fyller til fulle de kriteriene som gjelder for tildeling fra Forsbergs og Aulies legat.  Han er en internasjonalt ledende forsker med stort potensiale innenfor et ekspanderende og viktig felt, nemlig nevrogenetikk.  Han har allerede oppnådd gode resultater.  En særlig styrke ved søknaden er den tydelige planen for et langvarig forskningsopphold ved en av verdens ledende institusjoner.