Musikerstipendet 2013

Vilde Frang er en av de mest oppsiktsvekkende musikerne som Norge har fostret.

Helt fra hun ble invitert til å være solist med Oslo Filharmoniske Orkester og Mariss Jansons som 12-åring har det vært tydelig at hun ikke bare har vært et stort talent: Hun har fra hun var svært ung alltid hatt en helt særegen musikalsk stemme. Hennes kreativitet og fantasi, hennes kunstneriske integritet og seriøsitet har gj ør at man som publikum sperrer opp øyner – og ører. Det er lett å la seg engasjere og berøre av hennes fraseringer, hennes glassklare og skjøre nyanser på den ene siden, og i øyeblikket etter – hennes fyrverkeri av emosjoner og pasjoner.

Trolig er hennes navn allerede betydelig større internasjonalt enn nasjonalt. Hun er simpelthen en sjelden kunstnersjel – som kommer til å sette Norge og norsk musikkliv stadig tydeligere på det internasjonale kulturkartet.