Kontakt

Du kan kontakte legatet via post, telefon eller e-post:

Forsberg og Aulies legat
C/o Rime Advokatfirma DA
v/advokat Torleif P. Dahl
Pb 394 Sentrum, 0103 Oslo
Telefon: +47 915 42 879
E-post: info@forsbergaulieslegat.no

Utformingen av søknader om stipend
Skriftlig søknad med relevante opplysninger om utdannelse, tidligere oppgaver (for musikere innsendes CD/digitale lydfiler med eksempler på framførelse) og beskrivelse av hvordan stipendet tenkes benyttet samt e-post adresse og telefonnummer, sendes til Forsberg Aulies Legat C/o Rime Advokatfirma DA v/advokat Torleif P. Dahl, Pb 394 Sentrum, 0103 Oslo eller pr. epost til info@forsbergaulieslegat.no.

Søknader på malerstipend bør inneholde CV, 5-10 bilder  (jpg eller pdf, maks 1 MB per bilde) og en kort tekst (maks 1 A4 side) om hva du jobber med- inkludert framtidsplaner.