Søk stipend

Skriftlig søknad med relevante opplysninger om utdannelse, tidligere oppgaver (for musikere innsendes CD/digitale lydfiler med eksempler på framførelse) og beskrivelse av hvordan stipendet tenkes benyttet samt e-post adresse og telefonnummer, sendes til Forsberg Aulies Legat C/o Rime Advokatfirma DA v/advokat Torleif P. Dahl, Pb 394 Sentrum, 0103 Oslo eller pr. epost til info@forsbergaulieslegat.no.