Nevrologistipendet 2018

Årets vinner av stipendet til nevrologer er Espen Saxhaug Kristoffersen og han er 38 år gammel. Han ble cand. med. ved Universitetet i Tromsø i 2005, og oppnådde ph.d. ved Universitetet i Oslo i 2014. Han har kombinert forskning med spesialistutdanning i nevrologi ved Akershus universitetssykehus. Saxhaug Kristoffersen har publisert 32 internasjonale artikler, der han er første- eller sisteforfatter på de aller fleste. Flere av disse arbeidene holder meget høy kvalitet. Hans viktigste forskningstema er kronisk hodepine, og ganske særlig hvordan feilaktig og uheldig medikamentbruk kan medvirke til slik hodepine. Han er i ferd med å bygge en selvstendig forskerprofil med sin egen forskningsgruppe, og han er etablert i et nasjonalt og internasjonalt, faglig nettverk. Saxhaug Kristoffersen beskriver klare mål for et langsiktig samarbeid med Dansk Hodepinecenter, Rigshospitalet, København. Han vil bruke stipendet til forskningsopphold ved denne institusjonen.