Malerstipendet 2016

Matilda Höög (f. 1980) er født og oppvokst i Stockholm, men har kunstutdannelse fra Norge. Hun har bachelorgrad fra Kunsthøgskolen i Bergen, og fullførte i 2014 sin mastergrad ved Kunsthøgskolen i Oslo. Höög har også deltatt på flere utstillinger i Norge, blant annet Høstutstillingen i 2014 og 2016.

Så langt i karrieren har Höög hovedsakelig jobbet med video og kunstfilm, men tildeles prisen først og fremst for sine nyeste arbeider utført i pyrografi-teknikk.

Pyrografi vil si at man tegner med svipenn på treplate. Dette er en teknikk som vil være kjent for mange – og som antakelig gir assosiasjoner til sløydundervisningen på barneskolen. Teknikken minner visuelt om tegning, men har også likheter med for eksempel akvarellmaleri i det man ikke har noen mulighet for å viske ut. Arbeidet krever følgelig konsentrasjon, tid og ro.

Sepiatonen i svipenn-teknikken gir et skjær av nostalgi. Höög lykkes i sine arbeider med å skape en spenning mellom teknikk og motiv. Nostalgien får ikke ta overhånd da den brytes av de enkle og hverdagslige motivene som gjerne har et underfundig eller humoristisk preg. På innholdssiden sier Matilda Höög selv at hun er opptatt av temaer som ensomhet, mellommenneskelige relasjoner, (mis-)kommunikasjon, melankoli og tåpelighet.