Nevrologistipendet 2015

Angelina Maniaol er 37 år gammel. Hun fullførte profesjonsstudiet som lege i 2004, og oppnådde PhD-graden ved Universitetet i Oslo i 2012. Hun ble spesialist i nevrologi i 2013 og har nå fast stilling som overlege ved Nevrologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Ullevål. Angelina Maniaol har sendt inn en publikasjonsliste med 13 vitenskapelige arbeider. Publikasjonene er gjennomgående i gode til meget gode tidsskrift.  Hun har særlig sett på mulige genetiske årsaker til sykdommen myasthenia gravis.

Maniaol ønsker å fortsette sin forskning ved University of Oxford etter en invitasjon fra professor Angela Vincent, den ledende forskeren i feltet. En arbeidsperiode i Oxford vil utvilsomt fremme hennes egen forskning, og samtidig styrke det miljøet i Norge som hun er en del av.