Malerstipendet 2014

Are Blytt

Are Blytt (født 1981, Bergen) fullførte sin kunstutdannelse ved kunstakademiet i Trondheim i 2008.

Blytts arbeider kan generelt karakteriseres som konseptuelt maleri, der kunstneren på en distansert måte undersøker teknikker, stilarter og ulike kulturelle uttrykk. Blytt tar gjerne utgangspunkt i tegn i form av bokstaver, tall og andre symboler, henter disse ut av sin kjente sammenheng og lager sammenstillinger som skaper ny mening. Maleriassosiasjonen vekkes først og fremst fordi han komponerer på lerret. Men resultatene er hybrider. Noen ganger er det en form for maleri/collage der aviser og andre papirfragmenter utgjør komposisjonen, andre ganger består motivet av noen få ord malt på lerretet, og vi ledes over i poesiens verden. Samtidig går det en tråd gjennom Blytts kunstnerskap som handler om en forbindelse til det abstrakte maleriets sensibilitet.

Verkene preges gjerne av subtile virkemidler, små nyanser og krever at vi senker tempoet og gir oss tid.