Malerstipendet 2013

Forsbergs og Aulis legat tildeler 2013 Aurora Passero årets stipend på kr 100.000.

Kunsten hun berømmes for er skjør, brutal, sober og assosiasjonsrik. Passero plukker impulser og materialer fra mange ulike kulturelle uttrykk som veves sammen til kontrastrike kunstverk. Det makabre går hånd i hånd med det sensuelle; det sårbare med det selvfølgelige.

Forsbergs og Aulis legat er et malerstipend og maleriet er sterkt tilstede i hennes kunst; som myke, hengende og nærmest dampende tekstiler. Som maleri å betrakte er de også løsrevet fra blindramme og vegg; som installasjoner tar arbeidene rommet i besittelse med en sikker, elegant og ofte overraskende kraft.

Passero tilhører en generasjon kunstnere som har markert seg de senere årene med en ny utforsking av tekstil og malerirelatert kunst.

Oslo, 15.10.2013